Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
Ana SayfaKritik SorularMüslüman Olan Ülkelerin Geri Kalmışlığı İslam Dini ile Alakalı Mıdır?

Müslüman Olan Ülkelerin Geri Kalmışlığı İslam Dini ile Alakalı Mıdır?

Çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke statüsünde oldukları bir gerçektir. Bu durum ülkenin siyasi istikrarı, ekonomik kalkınması, eğitim sistemi, hukuki idaresi, bireyler arası toplumsal birliği gibi pek çok açıdan ele alınabilir.

Müslümanların İslam dinine bağlı olması ile bu ülkelerin az gelişmişliği veya gelişmekte olmaları arasında ise bir ilişki yoktur. Çünkü İslam dini Müslümanın çalışkan, azimli[1] ve ümitli olması[2] gerektiğini belirtmektedir: “Erkeklere çalışıp kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da çalışıp kazandıklarından bir pay vardır. O halde çalışın da, daha hayırlı şeyleri Allah’ın lütfundan isteyin. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir.”[3]

İslam dinine göre kişi çabaladığı kadar kazanacaktır: “Şüphesiz her insana kendi emeğinden başkası verilecek değildir.”[4] Ayrıca Hz. Muhammed (sav), tembellikten Allah’a sığındığını ifade etmektedir.[5] Şu da ilave edilmelidir ki İslam’da dünya, ahiretin tarlasıdır.[6]

Ahiretin varlığına inanan insan, ahiretteki kazançlarını dünyadaki tercihlerinden dolayı kazanacağı için hayatı dolu dolu yaşamak ister. Bu duruma bir de insanın ne zaman öleceğini bilmemesi eklenince Müslüman yaşadığı her anı bir fırsat olarak görmektedir. Başka bir ifadeyle iman, Müslümanı çalışkan olmaya teşvik eder: “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir. En sonunda yalnız rabbine varılacaktır.[7]

Kur’an-ı Kerim özelinde İslam dini, aynı zamanda yeni bilgiler öğrenmeye insanları teşvik eder. Kur’an-ı Kerim’de sıklıkla tekrarlanan “Akletmet misiniz?” “Düşünmez misiniz?” ayetleri insanları düşünmeye ve sorgulamaya yönlendirmektedir.[8]

Hz. Muhammed’e (sav) ilk indirilen ayet “Oku!”dur.[9] İslam dinine göre bir Müslüman, kendisinden sonraya faydalı eserler bırakırsa, öldükten sonra bile kendisine sevap yazılmaya devam edecektir.[10] Bu dinde kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır (zorunludur).[11]

Görüldüğü üzere İslam dini çalışmaya ve ilme çok önem vermektedir. Dolayısıyla Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerin geri kalmışlığı inandıkları din ile alakalı değildir.


[1] Al-i İmran, 186.
[2] Yusuf, 87.
[3] Nisa, 32.
[4] Necm, 39.
[5] Buhârî, Cihâd, 25, 74; Müslim, Daavât, 48, 52.
[6] Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, I/412.
[7] Necm, 38- 42.
[8] En’am, 50; Nahl, 17; Hud, 24.
[9] Alak, 1.
[10]Tirmizî, Ahkâm 36.
[11] Beyhakî, Şuabu’l-İman-Beyrut, 1410, 2/253.