Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
HomeNhà tiên tri Muhammad (SAWS)Nhà Tiên Tri Muhammed Có Các Đặc Điểm Của Một Vị Thần...

Nhà Tiên Tri Muhammed Có Các Đặc Điểm Của Một Vị Thần Thánh Hay Không?

Người Hồi giáo tin rằng Nhà tiên tri Muhammed vừa là sứ giả [1] vừa là bề tôi của Allah. [2]  Nhà tiên tri Muhammed là người có vị trí cao nhất trong tất cả mọi người và được Allah yêu quý nhất [3] nhưng ông không hề có bất kỳ thuộc tính của một vị thần thánh nào.

Điều kiện đầu tiên để gia nhập Hồi giáo là đọc câu kinh Shahada. Ý nghĩa của câu kinh Shahada như sau “Tôi làm chứng rằng không có bất kì thần thánh nào khác ngoài Allah và Nhà tiên tri Muhammed là tôi tớ và sứ giả của Ngài ấy”.

Sứ giả ở đây có nghĩa là ông thực hiện trách nhiệm của mình như một sứ giả giữa Allah và các sinh vật của Ngài. Sự giao tiếp của ông với Allah diễn ra dưới nhiều hình thức. Thông qua các nguồn sử, việc giao tiếp này diễn ra một cách có tương tác vào đêm Nhà tiên tri Muhammed đăng thiên[4], hay hình thức gián tiếp thông qua thiên thần Jibreel [5] và trực tiếp thông qua những giấc mơ có thật [6] mà ông đã thấy.

Việc ông nói chuyện và liên lạc với Allah là bằng chứng cho bản thân ông có mối liên kết đến thế giới bên kia. Có nhiều ví dụ chứng minh điều này như việc giao tiếp của ông với thiên thần của sự khải huyền và sự mặc khải của Quran dành cho ông. [7]

Ngoài những vấn đề này, bên cạnh việc Muhammed là một Sứ giả, ông còn là người tôi tớ của Allah. Ông đều ăn, uống và ngủ như tất cả mọi người khác. Ông cũng bảo một cách nhẹ nhàng rằng có nhiều vấn đề trên thế giới này mà ông không hề hay biết. [8] Ông ấy cũng đau buồn khi mất đi những người thân yêu của mình. [9]

Thực tế là Nhà tiên tri Muhammed hoàn toàn không có các đặc điểm thần thánh nào cả, điều này càng chứng minh việc ông là một sứ giả và là tấm gương đáng để noi theo. Bởi vì nếu ông có những thuộc tính thần thánh, ông sẽ không thể nào là “người mà được xem là tấm gương sáng” để các tín hữu noi theo.


[1] Fetih, 29.
[2] Al-i İmran, 144.
[3] Enbiya, 107.
[4] Buhârî, Salat, 1, Tevhîd, 37, Enbiya, 5.
[5] Enam, 34.
[6] Müslim, Rüya, 18.
[7] Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1.
[8] İbnu Hişam, Sîre, II, 272
[9] İbni Hişâm, Sîre: I, 59.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here