Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
HomeNhà tiên tri Muhammad (SAWS)Giới Hạn Trong Sự Kính Yêu Đối Với Nhà Tiên Tri Muhammed...

Giới Hạn Trong Sự Kính Yêu Đối Với Nhà Tiên Tri Muhammed Là Gì?

Theo Hồi giáo,  sự kính yêu dành cho Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) là điều sẽ làm tăng tình yêu của Allah trong con người và củng cố lòng trung thành của họ với Ngài.  Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) đã định nghĩa sự kính yêu dành cho bản thân ông là kết quả của đức tin “Bất kỳ ai coi Allah là Đấng tối cao, Hồi giáo là tôn giáo, Muhammed là một nhà tiên tri và hài lòng với điều đó, thì họ đã nếm trải hương vị của đức tin.” [1] Allah đã làm cho mọi người nhận thức được giá trị mà Ngài dành cho Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) với câu “Chúng ta gửi ngươi đến như một lòng thương xót dành cho trần gian.” [2] Theo đó, những ai yêu mến Allah thì cũng nên yêu những gì mà Ngài yêu quý.

Câu “… Bất cứ ai tuân theo Allah và Sứ giả của Ngài sẽ thực sự thu được lợi ích lớn.” [3] thể hiện mệnh lệnh phải gắn kết và tuân theo Allah và Nhà tiên tri Muhammed (SAWS). Cùng với điều này thì trong mọi vấn đề Hồi giáo là tôn giáo ra lệnh duy trì sự cân bằng. Trong Kinh Quran, người Hồi giáo được gọi thường (tránh sự thái quá, cân bằng) là ummah. [4] Giới hạn ở đây là phải biết rằng Allah là cao nhất và điều quan trọng là đừng quên rằng Muhammed (SAWS) đồng thời là một sứ giả, một nhà tiên tri và là một ‘người tôi tớ’. Theo đó, chuẩn mực trong yêu thương Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) nên được giữ ở mức độ như sau: phải yêu mến ông với tư cách là người tôi tớ và Sứ giả của Allah, như một tấm gương giới thiệu Allah và phản chiếu Ngài cho mọi người và như một người thầy nói với mọi người về nghệ thuật, sự sáng tạo và mệnh lệnh của Allah nhưng không được quy những khả năng sáng tạo cho ông, tức là không tôn thờ hay thần thánh hóa ông.

Allah nói rằng việc tuân theo Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) như một lý do cho tình yêu của chính mình và lý do cho sự tha thứ khỏi tội lỗi. [5] Một câu kinh khác truyền lệnh phải tưởng nhớ Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) và gửi lời chào với tình yêu thương đến ông. [6]

Một số hadith nói về chuẩn mực cho sự kính yêu đối với Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) như sau:

  • “Có ba điều mà bất cứ ai có những điều này sẽ tận hưởng hương vị của đức tin: yêu Allah và Sứ giả của Ngài hơn bất cứ ai khác, yêu người mình yêu vì Allah, sau khi Allah cứu khỏi sự vô tín ngưỡng thì nhìn thấy việc trở lại con đường cũ đó là xấu xa nguy hiểm như bị ném vào lửa. “[7]
  • “Ai thực hành sunnah [8] của ta là người kính yêu ta. Người kính yêu ta sẽ ở với ta trên thiên đàng.”[9]
  • “Người keo kiệt là người không gửi cho ta Salatu salam [10] mặc dù tên ta đã được nhắc đến ngay bên cạnh họ.” [11]

Trong Quran, “Hãy nói: ‘Nếu các ngươi yêu Allah, hãy theo ta, Allah sẽ yêu và tha thứ cho tội lỗi của các ngươi. Allah rất tha thứ và nhân từ.’”[12] qua câu này, Allah nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương Sứ giả của mình trên con đường đến với tình yêu với Ngài.

Trong suốt lịch sử các xã hội Hồi giáo,  những người Hồi giáo thể hiện tình yêu của họ với Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) bằng cách đặt tên cho con cái của họ như Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa. Mỗi khi tên của những đứa trẻ này được gọi, chúng khiến người ta nhớ đến nhà tiên tri, điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Tình yêu của Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) cũng được thể hiện trong nghệ thuật Hồi giáo, cả thông qua các câu thờ về ông [13] và việc viết tên “Muhammed” trên các đồ trang trí của nhà thờ Hồi giáo và các bảng khác nhau bằng thư pháp [14].

Trong Hồi giáo, mặc dù thực tế là tình yêu và lòng sùng kính đối với Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) được đặt lên hàng đầu nhưng không có nhóm nào trong số những người Hồi giáo ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, vào bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, quy các phẩm chất thần thánh cho ông.  Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) đã cảnh báo ummah của mình về vấn đề này bằng những lời sau đây: “Đừng trở nên quá khích khi ca ngợi tôi, như những người Cơ đốc đã làm khi ca ngợi Chúa Giê-su, con trai của Maridam. Hãy nói về tôi như sau, ‘Ông ấy là đầy tớ và là Sứ giả của Allah’.”[15]


[1] Müslim, İmân 56
[2] Enbiya/107
[3] Ahzab/71
[4] Bakara/143
[5] Âli İmran/31
[6] Ahzab/56
[7] Buhârî, Îmân 9, 14, İkrah 1, Edeb 42; Müslim, Îmân 67. Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân 10
[8] Thực hành Sunnah: Các nguyên tắc sống, các giá trị cơ bản, các nguyên tắc mặc khải mà Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) đã thuật cho nhân loại trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, không phải về hình dạng, phong tục và vẻ bề ngoài; mà để đưa nó đến thời đại với bản chất của nó, với các khía cạnh xã hội một cách phổ quát.
[9] Tirmizi, Sünen, İlim, 39/16 (V;46)
[10] “Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad”: Hỡi Allah, xin gửi lời chào và bình an đến Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) của chúng ta.
[11] Ahmed b. Hambel, Müsned, I, 201
[12] Al-i İmran/31
[13] Thơ nói về Nhà tiên tri Muhammed (SAWS) với tình yêu và thông qua cuộc chuyện trò.
[14] Một loại phông chữ có giá trị nghệ thuật, thường được tạo bằng các chữ cái Ả Rập
[15] Buhârî, Enbiyâ’ 48