Free Porn eşya depolama pornhub Galabetbonuslari.com Galabetadresi.com Galabetcasino.com Vipparkbahissitesi.com Vipparkcanlicasino.com Vipparkcanlislotsitesi.com Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler paper.io yohoho.io yohoho unblocked io games unblocked 1v1.lol unblocked io games unblocked google sites slope play unblocked games io games padisahbetgirisyap.com padisahbetgirisadresi.net padisahbetbahis.net padisahbetcasino.com deneme bonusu
HomeNguyên tắc đức tin Hồi giáoNiềm Tin Vào Allah Trong Islam

Niềm Tin Vào Allah Trong Islam

Theo đạo Hồi, Allah vừa là đấng sáng tạo vừa là đấng cai trị vũ trụ này. Allah là tên riêng của vị chúa trời duy nhất đáng được ca tụng mà sự tồn tại của Ngài là điều chắc chắn, để tồn tại Ngài không cần dựa vào bất cứ ai khác.

Hồi giáo được hình thành trên cơ sở đức tin vào Allah. Đức tin vào Allah được đề cập đầu tiên trong các ayah (đoạn) liệt kê về các nguyên tắc cơ bản của đức tin. Chẳng hạn có thể trích dẫn đoạn sau đây: “Việc các ngươi quay mặt hướng về phía đông hay phía tây không được xem là đức hạnh đâu. Người có đạo đức thực sự là những người tin vào Allah, Ngày sau này, các thiên thần, sách và tin vào các nhà tiên tri; là người dành tài sản yêu quý của mình giúp đỡ cho người thân, trẻ mồ côi, người nghèo, người lỡ đường, cho những người tìm kiếm sự giúp đỡ và những người bị mất tự do; là người thực hiện cầu nguyện và trao bố thí. ”[1]

Hồi giáo là tôn giáo của Tawhid (sự độc nhất). Tawhid chính là sự chấp nhận bằng cả trái tim và khối óc của bản thân rằng Allah chỉ có một và duy nhất, các sai lầm hay sự thiếu sót không thể gán cho Ngài được. Allah trong Quran được định nghĩa là duy nhất, không có ai khác giống hay ngang hàng với Ngài cả, Ngài không sinh ra ai và Ngài cũng không được sinh ra. [2]

Vì đức tin vào Allah là cơ sở của Hồi giáo, có nhiều đoạn trong Kinh Quran thể hiện sự tồn tại của Allah và sự đúng đắn của niềm tin này; nhiều đoạn còn nêu lên tên và đặc trưng của Ngài, đồng thời khuyến khích mọi người tin vào đức tin này. Ví dụ: “Các vị tiên tri nói với họ rằng: “Sự nghi ngờ về Allah là đúng đắng chăng khi Ngài đã tạo ra trời đất từ ​​hư không? ”[3], “ Hỡi loài người! Không nghi ngờ gì nữa Sứ giả được phái đến với các ngươi từ Allah. Hãy tin tưởng (vào Sứ giả). (Đây) là những điều tốt nhất cho các ngươi. Có lẽ nếu các ngươi phủ nhận, thì hãy biết rằng mọi thứ trên trời và dưới đất đều thuộc về Allah. Allah là Alim (biết tất cả) và là Hakim (thông thái nhất). ”[4]

Trong Quran những cái tên được sử dụng cho Allah biểu hiện triết lý của Ngài mà đạo Hồi đề cập đến. Do đó, việc hiểu biết về tên và đặc điểm của Allah có tầm quan trọng hàng đầu. Các tên của Allah được gọi là “esmâ-i hüsnâ”, tức là những cái tên đẹp nhất. Điều này được diễn tả trong Kinh Quran như sau: “Không có thần thánh nào ngoài Allah; Những cái tên đẹp nhất thuộc về Ngài. ”[5]  Ví dụ, tên Razzaq của Allah nghĩa là Ngài ban phát cung cấp dồi dào đáp ứng nhu cầu của mọi sinh vật. [6] Cái tên Afuw nêu lên việc Ngài luôn tha thứ và xá tội [7]; Tên Hadi có nghĩa là Ngài chỉ ra đường lối đúng đắn và hướng dẫn đến thành công trong những công việc tốt đẹp [8].

Trong Hồi giáo, Allah là Đấng có lòng thương xót vô tận (Rahman) đối với mọi sinh vật trong cuộc sống của thế giới này và là Đấng có lòng trắc ẩn vô tận (Rahim) đối với người Hồi giáo trong cuộc sống ở đời sau. Câu đầu tiên của Kinh Quran diễn tả điều này như sau: “Nhân danh Allah, Đấng nhân từ và Đấng thương xót.” [9]

Hơn thế nữa, Allah trong Quran được miêu tả rằng là người ban sự sống cho mọi sinh vật, Ngài không cần bất cứ thứ gì để tồn tại dẫu thế mọi thứ đều lệ thuộc vào Ngài [10], là chủ sở hữu của mọi thứ nơi mặt đất và trên trời cao, [11] và là người sở hữu trí hiểu biết về mọi thứ. [12]

Người Hồi giáo tin rằng: không có vị thần nào xứng đáng để họ tôn thờ và quy phục ngoại trừ Allah [13]; Allah không có con cái [14] và không cần ai trợ giúp [15]; Allah là người duy nhất xác định các điều luật, các việc được phép làm (halal) và những điều bị cấm (haram) [16]; rằng Allah tạo ra những điều có lợi và những điều có hại đến với con người và không có gì xảy ra mà Ngài không biết [17]; không có ai giống hoặc ngang hàng Allah [18].

Người Hồi giáo tin rằng Allah hoàn toàn không phụ thuộc vào khái niệm không gian và thời gian; cùng với điều ấy, họ cũng tin rằng Allah luôn vô cùng gần gũi với những người bề tôi của Ngài. [19] Allah có toàn quyền kiểm soát thông tin về cuộc sống của các bầy tôi ở mọi khía cạnh. [20] Tuy nhiên, việc hiểu biết về mọi thứ của Allah không ảnh hưởng đến ý chí của con người. [21]

Đức tin vào Allah có nhiều tác động tích cực đến con người. Mục tiêu quan trọng nhất của con người trong cõi giới tạm thời này là đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Điều này chỉ có thể đạt được với đức tin vào Allah. Thực vậy, điều này được diễn tả trong Kinh Quran như sau: “Cuộc sống trên thế gian này (mà họ chấp nhận là thực tại duy nhất) thực sự không khác chi một trò chơi và trò tiêu khiển; khi nói đến Thế giới đời sau này, quả nhiên chính đó mới là cuộc sống thật; phải chi họ biết về điều này! ”[22]

Đức tin vào Allah cũng là nền tảng cho những việc làm tốt đẹp và niềm hạnh phúc của con người trên thế gian này. Bởi vì theo Hồi giáo, thế gian này là cánh đồng qua Thế giới bên kia. Cuộc sống ở Thế giới bên kia được định hình theo cách mà một người lựa chọn sống cuộc sống ngắn ngủi của mình. [23]

Con người là sinh vật có suy nghĩ và thắc mắc về mọi thứ. Con người luôn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi như tại sao nhân loại được gửi đến thế giới này, con người sống vì điều gì hay tại sao vũ trụ được tạo ra. Đức tin vào Allah chứa đựng câu trả lời cho những câu hỏi này. Quả thật trong Quran, Allah tuyên bố rằng “Chúng ta không tạo ra trời, đất và những gì ở giữa trời đất để chỉ là một trò chơi” [24] và rằng sự tạo thành này có một mục đích. [25] Allah bảo rằng Ngài không tạo ra con người mà không có lí do, mục đích của việc con người được tạo ra như sau: “Ta chỉ tạo ra loài jinn và loài người để chúng là bề tôi của ta chứ không phải tôi tớ của ai khác.” [26]

Do đó Allah trong Hồi giáo sở hữu cuộc sống tuyệt đối, có quyền lực tuyệt đối và có ý chí tuyệt đối. Khi Ngài muốn điều gì đó xảy ra, Ngài chỉ cần bảo hãy thành và nó sẽ xảy ra ngay. [27]


[1] Bakara, 177.
[2] İhlas, 1- 4.
[3] İbrahim, 10.
[4] Nisa, 170.
[5] Taha, 8.
[6] “Không có sinh vật nào mà nguồn sống của nó không phục thuộc vào Allah.” Hud, 6.
[7] “Bất cứ ai trong số các tín đồ trả đũa sự bất công đã gây ra cho anh ta với cùng mức độ và sau đó lại chịu sự bất công thì Allah vẫn sẽ giúp anh ta. Dĩ nhiên rằng Allah rất tha thứ, rất độ lượng.” Hac, 60.
[8] “(Hỡi Sứ giả của tôi!) Ngài sẽ không thể nào hướng dẫn người mình yêu quý được; Ngược lại, Allah sẽ hướng dẫn những người mà Allah muốn, và Allah biết rõ nhất những ai mong muốn sự hướng dẫn..” Kassas, 56.
[9] Fatiha, 1.
[10] Al-i İmran, 2.
[11] Bakara, 255.
[12] Al-i İmran, 5.
[13] Bakara, 163; Enbiya, 22.
[14] İsra, 111.
[15] Sebe, 22.
[16] Araf 54; Yusuf, 40; Kehf, 26.
[17] En’am, 17.
[18] Bởi vì người Hồi giáo tin rằng Allah không có ai ngang hàng hay giống bằng, họ tránh đưa ra các miêu tả về Allah mà không có kiến ​​thức. Nahl, 74; Meryem, 65; Şura, 11.
[19] En’am, 103; Kaf, 16; Mücadele, 7.
[20] Maide, 54.
[21] Fussilet, 40.
[22] Ankebut, 64.
[23] Kehf, 29.
[24] Enbiya, 16.
[25] Kıyamet, 36.
[26] Zariyat, 56.
[27] Bakara, 177.